A- A A+

Proszę wybrać uchwałę:
w sprawie zmiany nazwy ulicy "Karola Świerczewskiego" na ulica "Mazowiecka"

» Uchwała Nr XXXII/22/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 2017-06-09
w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czerwin na lata 2017-2021"
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2016 rok
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Proszę wybrać uchwałę:


» Uchwała Nr XXXI/18/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 2017-05-19

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

» Uchwała Nr XXXI/19/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 2017-05-19

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

» Uchwała Nr XXXI/20/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 2017-05-19

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Czerwin za 2016 rok

Proszę wybrać uchwałę:
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

» Uchwała Nr XXX/11/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 2017-03-29
w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną drogi

» Uchwała Nr XXX/12/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 2017-03-29
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

» Uchwała Nr XXX/13/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 2017-03-29
w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Czerwin na lata 2017-2020

» Uchwała Nr XXX/14/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 2017-03-29
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

» Uchwała Nr XXX/15/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 2017-03-29
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie

» Uchwała Nr XXX/16/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 2017-03-29
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2017 - 2029

» Uchwała Nr XXX/17/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 2017-03-29
w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok

Proszę wybrać uchwałę:
» Uchwała Nr XXVIII/1/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 3 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Czerwin na 2017 rok
» Uchwała Nr XXVIII/2/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 3 lutego 2017 r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej dla sporządzenia spisu inwentaryzacyjnego mienia gminnego
» Uchwała Nr XXVIII/3/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 3 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwin
» Uchwała Nr XXVIII/4/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 3 lutego 2017 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie
» Uchwała Nr XXVIII/5/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 3 lutego 2017 r.
w sprawie przyjęcia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" w gminie Czerwin na 2017 rok
» Uchwała Nr XXVIII/6/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 3 lutego 2017 r.
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" na 2017 rok
» Uchwała Nr XXVIII/7/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 3 lutego 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagielońskiej 26
» Uchwała Nr XXIX/8/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
» Uchwała Nr XXIX/9/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...
© 2017 Urząd Gminy Czerwin, Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin, tel. 29 761 45 67, fax 29 761 92 17

szukaj