Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o możliwości zapoznania się z postanowieniem Wojewody Podlaskiego z dnia 02.07.2019 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego - budowa drogi ekspresowej S-61

Drukuj
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o możliwości zapoznania się z postanowieniem Wojewody Podlaskiego z dnia 02.07.2019 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego jak i pełnym materiale dowodowym, w tym postanowieniem RDOŚ w Białymstoku z dnia 18.06.2019r. uzgadniającym warunki realizacji przedniotowego przedsięwzięcia w sprawie GDDKiA w W-wie o zatw. proj. bud. i udzielenie zezwolenia na realizację inw. drog. polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Maz. - Szczuczyn
Załączniki do pobrania:
2019-07-08 08:08:24 - Obwieszczenie (21.53 MB)