A- A A+
4.jpg

2019 kwiecień - Uchwały Rady Gminy Czerwin

Proszę wybrać uchwałę:

» Uchwała 7/VII/13/19/19 z dnia 2019-04-26
w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Czerwin

» Uchwała 7/VII/14/19/19 z dnia 2019-04-26
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie posiłku w szkole i w domu” na lata 2019-2023

» Uchwała 7/VII/15/19/19 z dnia 2019-04-26
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wie

» Uchwała 7/VII/16/19/19 z dnia 2019-04-26
w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia pomocy społecznej

» Uchwała 7/VII/17/19/19 z dnia 2019-04-26
w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu

» Uchwała 7/VII/18/19/19 z dnia 2019-04-26
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwin w 2019 roku”

» Uchwała 7/VII/19/19/19 z dnia 2019-04-26
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

» Uchwała 7/VII/20/19/19 z dnia 2019-04-26
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 3 czerwca 2019 r. Stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Czerwin nr VII/20/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

» Uchwała 7/VII/21/19/19 z dnia 2019-04-26
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 3 czerwca 2019 r. Stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Czerwin nr VII/21/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

» Uchwała 7/VII/22/19/19 z dnia 2019-04-26
w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców Sołectwa Sokołowo

mapa

baner na stronę urzędu gminy 250x250PZP

PSE

 

© 2017 Urząd Gminy Czerwin, Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin, tel. 29 761 45 67, fax 29 761 92 17
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć
w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie.

szukaj