2019 styczeń - Uchwały Rady Gminy Czerwin

Drukuj

Proszę wybrać uchwałę:

» Uchwała 5/V/1/19/19 z dnia 2019-01-29
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Czerwin na 2019 r.

» Uchwała 5/V/2/19/19 z dnia 2019-01-29
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Sołectwach na terenie Gminy Czerwin

»Uchwała 5/V/3/19/19 z dnia 2019-01-29
w sprawie przyjęcia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" w gminie Czerwin na 2019 rok

» Uchwała 5/V/4/19/19 z dnia 2019-01-29
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani" na 2019 rok

» Uchwała 5/V/5/19/19 z dnia 2019-01-29
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

» Uchwała 5/V/6/19/19 z dnia 2019-01-29
w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Borek, Skarżyn i Chruśnice