2018 grudzień I - Uchwały Rady Gminy Czerwin

Drukuj

Proszę wybrać uchwałę:

» Uchwała 3/III/8/18 z dnia 2018-12-07
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czerwin

» Uchwała 3/III/9/18 z dnia 2018-12-07
w sprawie utworzenia Dziennego Domu "Senior+"

» Uchwała 3/III/10/18 z dnia 2018-12-07
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok.

» Uchwała 3/III/11/18 z dnia 2018-12-07
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok