2018 listopad II - Uchwały Rady Gminy Czerwin

Drukuj

Proszę wybrać uchwałę:

» Uchwała 2/II/4/18/18 z dnia 2018-11-30
w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

» Uchwała 2/II/5/18/18 z dnia 2018-11-30
w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy

» Uchwała 2/II/6/18/18 z dnia 2018-11-30
w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy

» Uchwała 2/II/7/18/18 z dnia 2018-11-30
w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy