Gospodarka odpadami, działalność gospodarczai i ochrona środowiska

Drukuj

Od 1 stycznia 2019 roku na terenie gminy Czerwin obowiązywać będą nowe zasady segregacji odpadów komunalnych wynikające z zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. 2017.19). W nowym systemie zbiórka odpadów podzielona będzie na 5 frakcji, uwzględniająca następującą kolorystykę worków: POBIERZ

   Nowe zasady segregacji odpadów w gminie Czerwin po 01 stycznia 2019 r.

    - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  - DO POBRANIA DEKLARACJA: ODT, DOC, PDF
 
   - ZŁÓŻ DEKLARACJĘ ONLINE - EPUAP

  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

   Wzór druku - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew

   Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu

   Kącik Przedsiębiorcy

   Śmieciowa rewolucja

  Odpady komunalne

Harmonogram odbioru odpadów na 2019 rok
Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

     Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)