2018 wrzesień - Uchwały Rady Gminy Czerwin

Drukuj

Proszę wybrać uchwałę:
» Uchwała /XLVI/35/18/18 z dnia 2018-09-07

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Czerwin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych