Podatki i opłaty lokalne

Drukuj

 

Deklaracje i informacje obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 roku

       Wykaz osób, którym umorzono zaległoścć podatkową 2018

Wykaz osób, którym umorzono zaległoścć podatkową 2017

Wykaz osób, którym umorzono zaległoścć podatkową 2016

Wykaz osób, którym umorzono zaległoścć podatkową 2015