Podatki i opłaty lokalne

Drukuj

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
PODATEK LEŚNY
PODATEK ROLNY
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI


DO POBRANIA: WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU
DO POBRANIA: WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O FIGUROWANIU


Wykaz osób, którym umorzono zaległoścć podatkową 2018
Wykaz osób, którym umorzono zaległoścć podatkową 2017
Wykaz osób, którym umorzono zaległoścć podatkową 2016
Wykaz osób, którym umorzono zaległoścć podatkową 2015