2018 czerwiec - Uchwały Rady Gminy Czerwin

Drukuj
Proszę wybrać uchwałę:
» Uchwała /XLIV/21/18/18 z dnia 2018-06-26
w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym Gminy Czerwin zaliczanych do sektora finansów publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwin
» Uchwała /XLIV/22/18/18 z dnia 2018-06-26
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czerwin na lata 2018-2023
» Uchwała /XLIV/23/18/18 z dnia 2018-06-26
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy czerwin
- uzasadnienie (161.65 kB)
» Uchwała /XLIV/24/18/18 z dnia 2018-06-26
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie
- załącznik do uchwały nr XLIV/24/18 (1.22 MB)
» Uchwała /XLIV/25/18/18 z dnia 2018-06-26
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2018 - 2029
» Uchwała /XLIV/26/18/18 z dnia 2018-06-26
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
- załączniki do uchwały nr XLIV/26/18 (3.31 MB)
» Uchwała /XLIV/27/18/18 z dnia 2018-06-26
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Goworowo na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg gminnych na odcinku Ponikiew Mała - Czernie -
» Uchwała /XLIV/28/18/18 z dnia 2018-06-26
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2017 rok
» Uchwała /XLIV/29/18/18 z dnia 2018-06-26
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok