Budżet

Drukuj

Budżet na rok 2016

Zmiany budżetu na 2016 rok

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czerwin na lata 2016-2025

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2016-2025

Budżet na rok 2015:

Budżet na rok 2014:

Budżet na rok 2013:

Budżet na rok 2012: