2018 marzec - Uchwały Rady Gminy Czerwin

Drukuj
Proszę wybrać uchwałę:
 
» Uchwała /XLI/10/18 z dnia 2018-03-21
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
» Uchwała /XLI/11/18 z dnia 2018-03-21
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwin w 2018 roku"
» Uchwała /XLI/12/18 z dnia 2018-03-21
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, zwanemu dalej "Województwem"
» Uchwała /XLI/6/18 z dnia 2018-03-21
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny" na lata 2018-2020
» Uchwała /XLI/7/18 z dnia 2018-03-21
w sprawie podziału Gminy Czerwin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
» Uchwała /XLI/8/18 z dnia 2018-03-21
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwin
» Uchwała /XLI/9/18 z dnia 2018-03-21
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2018-2029